Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Revisant la creació de valor que prové de la mar

Lletra/letra:

L’economia blava obre, actualment, una via important per impulsar la competitivitat global sostenible de les Balears des d’una base empresarial àmplia que atresora una notable capacitat de reinversió.

 


Una cinquena part del valor afegit generat a l’arxipèlag es recolza en la mar.

L’economia blava, entesa com un àmbit productiu ampli i emergent en què hi conflueixen les activitats que mantenen una vinculació directa o indirecta amb el medi marí, obre noves oportunitats d’especialització productiva i permet activar la palanca de la sostenibilitat ambiental a través d’un dels principals bancs de recursos naturals de les Balears. Des d’aquesta perspectiva, l’economia blava es converteix en una basa important per impulsar la competitivitat global sostenible de l’arxipèlag en l’entramat regional europeu, sempre des de la formulació de noves propostes estratègiques, tant a nivell empresarial com de política pública, capaces d’assegurar, simultàniament, l’estat de salut del mar i la productivitat de les activitats que s’hi recolzen.

De fet, cal tenir en compte que el potencial competitiu de l’economia blava és susceptible de ser materialitzat i sostingut al llarg del temps, encara més, si és possible, en un territori insular com el balear. A nivell europeu, la importància i el caràcter estratègic de l’economia blava són àmpliament reconeguts. No en va, 23 dels 28 països de la Unió tenen costa i, per tant, capacitat d’interactuar, en una menor o major mesura, des d’un punt de vista productiu amb el medi marí. Així les coses, l’economia blava és, actualment, a nivell europeu, una estratègia a llarg termini per reforçar el creixement sostenible de les activitats vinculades a la mar, contemplades des d’una visió de conjunt

 

 

 

 

 

 

 
© Fundació Impulsa Balears

i|producció és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això, certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Amb el suport, en qualitat d'actor impulsor, de:

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. Revisant la creació de valor que prové de la mar. i|producció, número 3. Octubre 2019. Disponible a: <http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-producció/número-3>