Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Transformació productiva

Lletra/letra:

Procés permanent d’orientació del teixit productiu d’un país o regió cap a la combinació d’activitats i tecnologies que, recolzat en les especificitats del territori, deriva en canvis estructurals que permeten impulsar la competitivitat global i, per tant, assolir estadis superiors de desenvolupament.

 


La gestió de l’estadi de desenvolupament.

La transformació productiva és una necessitat comuna a qualsevol economia, independentment de la seva localització, mida de mercat i, fins i tot, estadi de desenvolupament assolit. I és que totes les economies, en la batalla que lliuren contra la dinàmica imprevisible i inestable que les caracteritza, es veuen obligades a introduir canvis continus en la forma de produir, treballar, comercialitzar i interactuar amb l’entorn. Només d’aquesta manera és possible superar les dificultats conjunturals sobrevingudes i, alhora, corregir les deficiències estructurals que han acumulat.

Aquesta necessitat, històricament reconeguda, ha pres una rellevància creixent en els darrers temps d’acord amb la mutació intensa experimentada pels múltiples elements que caracteritzen l’estadi de desenvolupament assolit (econòmics, polítics, tecnològics i socials), els quals es manifesten, alhora, cada cop més interrelacionats. L’adaptació a aquest escenari canviant obliga els països i regions a fer front a l’elevada dosi de complexitat inherent al repte de gestionar l’estadi de desenvolupament actual.

Encara que el trànsit d’una economia cap a estadis superiors de desenvolupament no és mai una tasca fàcil, cal reconèixer que, a hores d’ara, tampoc ho és gestionar l’estadi de desenvolupament actual. La importància que suposa per als territoris defugir dels diferencials negatius en renda per càpita respecte del seu entorn competitiu, com a única via per garantir els seus nivells de benestar requereix apostar de manera clara i decidida per un procés de transformació productiva orientat a evitar i, si escau, escurçar els diferencials negatius en productivitat.
© Fundació Impulsa Balears

i|tòpics és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. Transformació productiva. i|tòpics, número 2. Maig 2016. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-topics/número-2>