Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|referent

Lletra/letra:

i|referent s'orienta a apropar als agents de les illes la labor duita a terme per experts de prestigi reconegut a l'àmbit de les iniciatives estratègiques que desplega la fundació, així com comptar amb representants d’experiències regionals d’èxit en matèria de transformació productiva i millora de la competitivitat. A través de l’organització d’esdeveniments de formats distints, i|referent persegueix enriquir la massa crítica de la fundació i inspirar la planificació de noves activitats i recursos.