Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Organigrama

Lletra/letra:

L’estructura organitzativa d’IMPULSA BALEARS és el resultat del procés de construcció de la seva identitat, expressada a través de la seva missió i els seus valors. Així, amb la finalitat d'assegurar un desplegament òptim dels vectors que sostenen el desenvolupament de les iniciatives estratègiques de la fundació, s'ha definit un model d’i|governança, que guia la presa de decisions i la gestió de la fundació, i un model d’i|funcions, que articula l'activitat operativa de les unitats de treball.