Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Direcció tècnica

Lletra/letra:

Òrgan unipersonal que assumeix la direcció tècnica sobre el desenvolupament de les diferents estructures de treball de la fundació.

 

La seva funció principal consisteix a proposar directrius respecte de:

Les iniciatives estratègiques que promou la fundació, així com les línies d'activitat del programa d'actuació anual i els estàndards de qualitat dels projectes.

Els vectors de treball i la translació als processos i les operacions que sustenten el desenvolupament de les funcions de la fundació.

El funcionament de les diferents unitats operatives i canals de comunicació permanent.

La difusió dels resultats obtinguts al voltant dels recursos i les activitats duits a terme als membres del patronat.

 

Actualment realitza aquesta tasca:

Dr. Antoni Riera Font

  Catedràtic d'Economia Aplicada, Universitat de les Illes Balears

 

Currículum d'Antoni Riera

Antoni Riera Font (Santa Margalida, 1969), director tècnic de la Fundació Impulsa Balears, és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), centre en què es doctorà (1998) i al qual s'adscriu en qualitat de docent i investigador des de l'any 1992.

Impulsor del grup d'investigació en Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT), les seves principals línies d'investigació se situen a l'àmbit de l'Economia ambiental, concretament en el camp de la valoració econòmica, i l'Economia regional, amb especial menció al sistema turístic. És autor de més de cinquanta articles publicats a revistes de reconegut prestigi internacional i director, entre d'altres obres, del Llibre blanc del turisme de les Illes Baleares. Cap a una nova cultura turística.

Bona part de la seva trajectòria acadèmica ha estat vinculada a la direcció del Centre de Recerca Econòmica (CRE), on dirigí diverses publicacions (Informe econòmic i social de les Illes Balears i Conjuntura, entre d'altres), i al desenvolupament de contractes i projectes d'investigació finançats amb fons europeus, estatals o autonòmics.

Així mateix ha presidit l'Associació Hispano-Portuguesa de Recursos Naturals i Ambientals (AERNA) i ha estat distingit amb diversos guardons, entre els quals destaquen el VII Premi Catalunya d'Economia de la Societat Catalana d’Economia, el V Premi de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, el reconeixement de mèrits de l’Ajuntament de Manacor, la menció especial de la Cambra de Comerç de Mallorca o, en el seu moment, el Premi Extraordinari de Doctorat.

Des de la seva faceta docent ha impulsat diversos programes de formació superior com el Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient, adscrit a la Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient, que també dirigí, el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient i el Màster en Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació.

Actualment dirigeix el Programa de doctorat en Economia Aplicada de la UIB i és vocal de diverses entitats i consells editorials.