Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Unitat d’estratègia

Lletra/letra:

Òrgan de transferència estratègica encarregat de garantir que els resultats derivats de la unitat d’intel·ligència econòmica afegeixin el valor esperat i orientin el desenvolupament de les polítiques públiques i la dinàmica empresarial de les Balears.

 

Entre les seves funcions principals destaquen:

Definir les àrees prioritàries d’impacte per a la millora de la competitivitat global.

 

Proposar actuacions apropiades al voltant de les iniciatives estratègiques que desplega la fundació a favor de la transformació de l’estructura productiva.

 

Mantenir una relació de feedback permanent entre la Unitat d’intel·ligència econòmica i la resta d’òrgans de transferència estratègica.

 

Sessions de treball - Unitat d'estratègia


 

Sèrie 2021/A

• Llistat de participants

 

Sessió 2021/A/1

• i|iniciatives: ‘Competitivitat turística i fons europeus’

• Data: 19 de gener · Durada: 120'

• Objectiu: avaluar l'oportunitat i les opcions existents en aquests moments per definir un projecte en matèria de circularitat hotelera entre les cadenes que formen part del Patronat, atenent als seus interessos, prioritats i plans d'inversió a curt i mig termini. I fixar, així mateix, el paper que la Fundació ha de desenvolupar en aquest context, com a catalitzador d'aquest tipus de processos i aglutinador de massa crítica.

• Aspectes principals: 

L'aposta pels fons europeus: principals motivacions.

La circularitat en l'actual model de negoci hoteler: punt de partida.

La definició d'un projecte amb impacte: opcions actuals.

 


 

Sèrie 2020/A

• Llistat de participants

 

Sessió 2020/A/1

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Data: 16 d'abril · Durada: 120'

• Objectiu: forjar una perspectiva estratègica orientada a abordar les excepcionals circumstancies provocades per la pandèmia de la COVID-19 sobre el teixit productiu.

• Aspectes principals: 

Fixant l’escenari: causes i impactes.

Transitant cap a una nova normalitat: principals fronts d'actuació.

Marcant el rol d’IMPULSA BALEARS: anticipació i capacitat d’influència.

 


 

Sèrie 2018/A

• Llistat d'integrants

 

Sessió 2018/A/1

• i|iniciatives: ‘Activació de palanques estratègiques’’

• Data: 28 de febrer · Durada: 120'

• Objectiu: forjar una perspectiva estratègica orientada a corregir els desequilibris que afecten als determinants ambientals de la posició competitiva actual de les Balears. 

• Aspectes principals: 

Fixant objectius: l’impuls de la competitivitat global sostenible.

Establint prioritats: els reptes vinculats a l’energia i els residus.

Obrint noves vies de progrés: sobre la transició energètica i l’economia circular. 

 


 

Sèrie 2016

• Llistat d'integrants

 

Sessió 2016/1

• i|iniciatives: ‘General’

• Data: 16 de maig · Durada: 120'

• Objectiu: fixar les bases de la funció de transferència estratègica d’IMPULSA BALEARS. 

• Aspectes principals: 

Prendre posicions: funcions i rols a desenvolupar.

Organitzar l’activitat: planificació i operativa.

Fixar expectatives: objectius i avaluacions. 

Iniciar la tasca: punt de partida i recursos disponibles. 

 

Sessió 2016/2

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Data: 12 de setembre · Durada: 150'

• Objectiu: aprofundir en el nou paradigma de la competitivitat global i abordar l’activació creuada i simultània de palanques al voltant de prioritats estratègiques concretes per a les Balears (com, per exemple, l’aprofitament del talent). 

• Aspectes principals:

El paradigma de la competitivitat global: en què consisteix i com aplica a les Balears.

L’estratègia: com establir la cadena objectius-prioritats-recursos.

L’acció: el cas del talent. 

 

Sessió 2016/3

• i|iniciatives: ‘General’

• Data: 28 de novembre · Durada: 120'

• Objectiu: plantejar línies estratègiques d’activitat per a la fundació en vista a la formulació del Pla d’actuació 2017.

• Aspectes principals:

En què treballam: els nostres àmbits estratègics de treball.

Com treballam: el nostre cercle d’intel·ligència.

Què obtenim: els nostres recursos.