Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 
 
 
 
 

i|governança

Lletra/letra:

Model de govern i gestió multinivell de col·laboració publicoprivada. Acull una massa critica d'empreses representatives de diferents àmbits del teixit regional que, juntament amb la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i el Govern de les Illes Balears, comparteixen la mateixa vocació: contribuir des de les seves respectives àrees de treball al plantejament d’objectius estratègics i directrius d’acció orientades a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag.

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com