Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

AMER OBRES I SERVEIS

Lletra/letra:

AMER OBRES I SERVEIS és una empresa que opera en l’àmbit de la construcció des del desenvolupament de projectes d’edificació o obra civil. Amb més de cinc dècades d’experiència en el sector, compta actualment amb una plantilla propera al centenar d’empleats i un parc de maquinària pròpia a través dels quals assumeix, així mateix, diversos tipus de treballs especialitzats en matèria de demolició i moviment de terres, pavimentacions, micropilotatge i gestió de serveis públics. La flexibilitat i la professionalitat del seu equip humà són les seves bases principals en l’aposta clara que manté per satisfer al màxim les expectatives de la seva cartera de clients. Posa en pràctica un model de gestió integrada que es reflecteix en les certificacions que manté en matèria de qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001), salut i seguretat en el treball (OSHAS 18001) i responsabilitat social (SGE 21).

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Construcció
• Àrea d'influència
Infraestructures
• Mida
Mitjana-Empresa

 

i|compromís

AMER OBRES I SERVEIS comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Activació de palanques estratègiques’, especialment en les actuacions dirigides a la formulació de noves propostes que incorporen la dotació regional d’infraestructures com a requeriment bàsic de competitivitat.
 
Aspiram a refermar-mos com a referents en el nostre sector des d’una dinàmica d’evolució continuada que obliga a millorar la nostra tasca dia rere dia. A IMPULSA BALEARS trobam un vehicle idoni per identificar noves oportunitats que ens permetin avançar des de l’eficiència i la innovació.

Antonio Amer
Consejero delegado