Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

GRUPO BARCELÓ

Lletra/letra:

GRUPO BARCELÓ és una empresa multinacional de caràcter familiar que opera en distints nivells de la cadena de valor turística, com són els relacionats amb l’allotjament, la touroperació i les agències de viatges i el transport aeri. Amb una trajectòria de més de vuit dècades, es caracteritza per la complementarietat de les seves divisions de negoci i la diversificació geogràfica del seu radi d’acció. Actualment, gestiona 9 hotels a les illes, els quals, juntament amb els serveis centrals de la companyia i el personal de la seva divisió de viatges, Ávoris, es recolzen en una plantilla propera als 2.100 empleats a les Balears. L’activitat de la divisió hotelera s’eleva, en conjunt, a un total de 251 establiments de 4 i 5 estrelles que aglutinen a més de 56.000 habitacions a 22 països del món i es converteix, així, en la segona cadena hotelera d’Espanya i la nombre 31 del món. Així mateix, canalitza els seus esforços en matèria ambiental, relacionats amb l’eficiència energètica i el consum responsable de recursos, a través del projecte B-Ecology, al mateix temps que part del seu portfolio hoteler compta amb distintes certificacions reconegudes internacionalment (ISO 14001, Travelife GreeynGlobe, BREEAM). El seu compromís social i amb les comunitats locals es desplega, des de 1989, a través de la Fundació Barceló i els seus projectes en matèria de salut, educació, desenvolupament econòmic i cultura a països en vies de desenvolupament.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Allotjament i restauració
Clúster
Allotjament i turisme
Indústria emergent
Indústries experiència
• Àrea d'influència
Equipaments turístics
• Mida
Gran-empresa

 

i|compromís

GRUPO BARCELÓ comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Activació de palanques estratègiques’, amb un interès especial en la formulació de nous models de gestió hotelera que apostin per la sostenibilitat ambiental.
 

Sempre hem entès que l’èxit radica no només en adaptar-se a la realitat canviant del mercat, sinó en avançar-se a ella. A través d’IMPULSA BALEARS encoratjam el nostre afany de mirar sempre cap endavant des de la incorporació de nous recursos que permeten comprendre el context competitiu en què operam.

Simón Pedro Barceló
Co-president