Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Lletra/letra:

La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA (d’ara endavant, CAMBRA) és una corporació de dret públic que representa els interessos de les empreses del teixit insular. Fundada l’any 1886, centra la seva trajectòria en el desplegament de distints eixos d’actuació al voltant de la competitivitat i el foment de la internacionalització de les unitats locals, la formació orientada a facilitar la incorporació laboral dels joves, l’arbitratge i la mediació entre empreses i el recolzament a la creació de nous projectes empresarials. D’acord amb les disposicions legals a les que està subjecta, la CAMBRA es configura, així mateix, com un òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques. Des d’aquesta perspectiva, la CAMBRA col·labora regularment amb altres entitats públiques i privades per articular mesures d’interès general i de caràcter transversal als diferents sectors d’activitat econòmica i, particularment, canvis de normativa. A través del Club Cambra Mallorca articula una plataforma de negocis, que acull actualment al voltant de 3.000 socis, amb la finalitat de reforçar les relacions comercials entre empreses, emprenedors, autònoms i professionals.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Administració pública, defensa i seguretat social
• Àrea d'influència
Institucions
• Mida
Petita-empresa

 

i|compromís

La CAMBRA comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Capacitat exportadora’, especialment a través de les actuacions dirigides a la formulació de noves propostes estratègiques en matèria d’internacionalització de les empreses del teixit regional.

 

Amb aquesta finalitat, la CAMBRA ha recolzat, en qualitat de Patró amfitrió, les actuacions dutes a terme en matèria d’internacionalització i competitivitat, tal com s’estableix en el Pla d’actuació 2019 [sección V/04].
 

Facilitar el desenvolupament empresarial és la nostra vocació màxima. A través d’IMPULSA BALEARS compartim i enriquim la nostra labor amb la dotació de nous recursos que han de permetre prendre noves decisions i fer que el nostre territori sigui de cada vegada més pròsper.

Antoni Mercant
President