Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

COLONYA, CAIXA POLLENÇA

Lletra/letra:

COLONYA, CAIXA POLLENÇA és una de les dues úniques caixes d’estalvis del sistema financer espanyol. Amb una trajectòria que comença l’any 1880, l’entitat es manté fidel a uns valors fortament vinculats a l’estalvi, la facilitat de crèdit i el tracte personalitzat als actors locals. Actualment, canalitza la seva activitat a través d’una xarxa de 20 oficines obertes al públic a les diferents illes de l’arxipèlag i un operador de banca-assegurances, fruit d’una política d’expansió controlada i l’assegurament de la posició en les localitat en què s’ha anat implantant. La seva política de responsabilitat social es desenvolupa des de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, a través de la qual s’hi articulen programes relacionats amb la cultura, la solidaritat, la investigació social i, especialment, l’educació. Així mateix, la caixa d’estalvis va ser la primera institució financera espanyola que va dur a terme, l’any 1999, una experiència de banca ètica, sota la denominació d’‘Estalvi ètic’.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Activitats financeres i d'assegurances
Clúster
Serveis financers
• Àrea d'influència
Sofisticació empresarial
• Mida
Mitjana-Empresa

 

i|compromís

COLONYA, CAIXA POLLENÇA comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Activació de palanques estratègiques’, especialment en les actuacions dirigides a la formulació de noves directrius en l’àmbit de l’educació i l’adquisició de competències com a requeriment bàsic de la competitivitat global de les Balears.
 

Crear valor compartit és, per a nosaltres, una aposta important per millorar els resultats empresarials i contribuir al progrés econòmic i social de les illes. IMPULSA BALEARS ens permet reforçar, més encara, la nostra proximitat als actors locals i guiar l’interès que mantenim al voltant de reptes tan rellevants pel territori com són la integració tecnològica i el talent.

Inmaculada Duran
Directora de negoci