Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

EROSKI

Lletra/letra:

EROSKI és una empresa de caràcter cooperatiu que situa la seva activitat en l’àmbit de la distribució comercial de béns i serveis de gran consum. Amb cinc dècades d’experiència, des de l’inici de la seva activitat al País Basc i Navarra, la companyia gaudeix d’una implantació clara a l’arxipèlag a través de 183 supermercats i 2 benzineres, els quals s’adscriuen als aproximadament 1.650 establiments que gestiona a nivell nacional. L’empresa, que compta amb una plantilla que supera els 33.000 empleats, més de 2.700 dels quals treballa a les illes, manté la seva estratègia de negoci fortament alineada al foment d’una pràctica de consum sostenible, tant des del punt de vista de la salut, com de l’estalvi i la posada en valor dels productes agroalimentaris locals i de proximitat. Entre les principals actuacions en matèria de responsabilitat social destaca la seva adhesió a la plataforma europea Lean & Green, orientada a la reducció de les emissions de la cadena de subministrament, així com els programes que desenvolupa la Fundació Eroski en matèria de formació als consumidors, promoció educativa i cultural, solidaritat i investigació, desenvolupament i innovació al voltant de l’alimentació, el medi ambient i els hàbits de vida saludables.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Comerç i reparacions
• Àrea d'influència
Sostenibilitat ambiental
• Mida
Gran-Empresa

 

i|compromís

EROSKI comparteix amb la fundació coneixement i experiència a través de la iniciativa estratègica ‘Activació de palanques estratègiques’, amb un interès especial en el desenvolupament de noves directrius orientades a incorporar pautes de producció i consum sostenibles.
 
Innovam en tota la nostra cadena de valor per ser més eficients i satisfer la demanda dels nostres consumidors. A IMPULSA BALEARS hi trobam un bon vehicle per avançar cap a noves propostes comercials que incideixin en l’adopció d’hàbits de consum més responsables.

Alfredo Herráez
Director territorial