Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

GRUPOTEL HOTELS & RESORTS

Lletra/letra:

GRUPOTEL HOTELS & RESORTS és una cadena hotelera que desenvolupa la seva activitat, quasi exclusivament, a les Balears. Amb una trajectòria de més de cinc dècades, l’empresa opera a través d’una xarxa de més de 30 establiments a les illes i 2 a Barcelona. El compromís amb el territori es manifesta a través del protocol de recolzament a la comunitat local i les mesures implementades al voltant del desenvolupament del negoci sota principis de sostenibilitat, relacionats, especialment, amb la gestió de residus, l’estalvi d’aigua i energia i la política d’aprovisionaments. Des d’aquesta perspectiva, l’entitat compta amb certificacions en matèria ambiental (ISO 14001) i forma part de la Xarxa d’Hotels Sostenibles de les Balears.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Allotjament i restauració
Clúster
Allotjament i turisme
Indústria emergent
Indústries experiència
• Àrea d'influència
Equipaments turístics
• Mida
Gran-empresa

 

i|compromís

GRUPOTEL HOTELS & RESORTS comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Posicionament competitiu i factors crítics’, amb un interès especial en la formulació de directrius estratègiques, tant a nivell de negoci com de destinació. orientades a l'impuls de la competitivitat turística de les Balears.
 Som conscients que la nostra activitat depèn i, a la vegada, impacta sobre el nostre territori i no tan sols des del punt de vista econòmic, sinó des d’una forta perspectiva social i ambiental. Amb IMPULSA BALEARS integram noves eines de vigilància estratègica a la nostra presa de decisions i avançam, així, cap a una gestió integral del negoci que millora els nostres resultats i la contribució que efectuam al teixit regional.

Margarita Ramis
Directora general