Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

HM HOTELS

Lletra/letra:

HM HOTELS és una cadena hotelera que desenvolupa la seva activitat a través d'una xarxa d'11 establiments a Mallorca, 3 a Mèxic i 4 a República Dominicana. Amb una experiència propera a les dues dècades d'antiguitat, la seva trajectòria destaca per la definició d'una proposta de valor pròpia, sustentada en tres línies de producte a través de les quals ofereix experiències diferenciades de caràcter urbà, vacacional i ecològic en entorns sempre sensibles a l'art i el disseny. Així mateix, l'apertura cap a mercats concrets ha guiat la creació de marques com whala!hotels, orientada als segments més joves que cerquen un producte pràctic, modern i amb una relació qualitat-preu favorable. 

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Allotjament i restauració
Clúster
Allotjament i turisme
Indústria emergent
Indústries experiència
• Àrea d'influència
Equipaments turístics
• Mida
Gran-empresa 

 

i|compromís

HM HOTELS comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Posicionament competitiu i factors crítics’, amb un especial interès en la formulació de directrius estratègiques, tant a nivell de negoci com de destinació, orientades a l'impuls de la competitivitat turística de les Balears.
 Estam convençuts que ha arribat el moment d'adoptar nous marcs que permetin millorar la rendibilitat del nostre negoci i, sobretot, reforçar el nostre rol com a contribuïdors nets al progrés econòmic i social de les illes. Per això, IMPULSA BALEARS és una plataforma idònea per extrapolar la nostra visió del sector a l'impuls de la competitivitat turística de l'arxipèlag.

Antonio Horrach
Director general