Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IPM GROUP

Lletra/letra:

IPM GROUP és una empresa que opera en l’àmbit de la construcció i la gestió de ports esportius i varadors, així com la consultoria en projectes nàutics a nivell internacional. Amb una antiguitat que es remunta als anys noranta, gestiona en l’actualitat una de les dotacions d’instal·lacions nàutiques més completes i avançades de la Mediterrània, tal com evidencia la seva cartera de marines (Marina de Mallorca, Marina Palma Cuarentena i Marina Ibiza) i varadors (STP Shipyard Palma, VAradero Ibiza i Varadero Valencia). L’especialització, des de la incorporació de tecnologia de darrera generació i un equip professional altament qualificat, ha guiat l’estratègia de creixement de la companyia i la seva capacitat de treballar sobre més de 175.000 metres quadrats d’amarraments per a embarcacions, 144.000 dedicats a la reparació i el manteniment i 5.000 a locals comercials. Al mateix temps, la seva expansió internacional es forja a partir de la participació en esdeveniments i projectes nàutics a Corea, Shanghai i el Carib, entre d’altres demarcacions. El rigor en matèria de qualitat i medi ambient es posa de manifest a través del portfolio de certificacions que manté en matèria de qualitat (ISO 901, Certificat de Qualitat Turística), salut i seguretat laboral (OSHAS 18001) i, especialment, sostenibilitat (ISO 14001, EMAS, Bandera blava, Inscripció en el Registre de petjada de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica).

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Activitats administratives i auxiliars
Clúster
Distribució i comerç electrònic
Indústria emergent
Economia blava
• Àrea d'influència
Sofisticació empresarial
• Mida
Mitjana-Empresa

 

i|compromís

IPM GROUP comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Estructura productiva i clusterització’, amb un interès especial en la identificació i aprofitament de les noves oportunitats de creació de valor des d’àmbits d’activitat emergents com són els relacionats amb l’economia blava.
 

Invertim contínuament en projectes que ens permeten créixer com a empresa i oferir excel·lència als nostres clients. A través d’IMPULSA BALEARS formam part de la reconfiguració de les actuals cadenes de valor de l’arxipèlag que es basen en recursos naturals tan rellevants com la mar.

José M. Campuzano
Conseller delegat