Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

ISBA

Lletra/letra:

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre que centra la seva activitat en facilitar i millorar l’accés al finançament de les pimes, els autònoms i els emprenedors en les millors condicions del mercat, a través, principalment, de la concessió d’avals. Creada l’any 1979, s’erigí en la primera societat de garantia recíproca de l’àmbit nacional amb una vocació clara de contribuir al creixement i la dinamització del teixit empresarial balear. En l’actualitat, compta amb delegacions a les distintes illes i avala anualment a més de 500 empreses per un import total superior als 50 milions d’euros, d’acord amb els convenis que manté subscrits amb 13 entitats bancàries i les línies de finançament bonificades de l’Administració autonòmica.

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Activitats financeres i d'assegurances
Clúster
Serveis financers
• Àrea d'influència
Sofisticació empresarial
• Mida
Microempresa

 

i|compromís

ISBA comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Dinàmica empresarial’, amb un especial interès en la configuració d’estratègies economicofinanceres que assegurin la viabilitat i la capacitat creadora d’ocupació de noves unitats de negoci.

 

Amb aquesta finalitat, ISBA recolza, en qualitat de Patró vigilant, les actuacions dutes a terme en matèria de creixement empresarial i competitivitat, vinculades a la identificació i seguiment de segments empresarials concrets, tal com s'estableix en el Pla d'actuació 2019 [secció V/03].

 

 El rol transformador de l’empresa descansa, de forma molt primària, en l’accés als recursos financers necessaris, ja sigui per emprendre nous projectes o per activar nous mecanismes de creació de valor. Amb IMPULSA BALEARS milloram, doncs, la forma d’acompanyar a les empreses, especialment a les pimes, en la construcció de nous avantatges competitius que redundin en millors resultats tant per al negoci com per al conjunt de les Balears.

Jesús Fernández
Director general