Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

MELCHOR MASCARÓ

Lletra/letra:

MELCHOR MASCARÓ és una empresa familiar que opera en l’àmbit de la construcció des del desenvolupament de projectes d’edificació o obra civil. Amb més de cinc dècades d’experiència en el sector, articula l’activitat al voltant de diferents àrees de negoci que complementen l’activitat constructora amb la prestació de serveis ambientals –en matèria de recollida de residus, creació de zones verdes o neteja de platges–, manteniment d’instal·lacions, carreteres, depuradores i xarxes de sanejament, bugaderia industrial i explotació de les distintes concessions que comparteix amb altres companyies de sectors diversos. L’assumpció de projectes d’envergadura ha fonamentat una trajectòria basada en la dotació d’un parc de maquinària pròpia i l’aplicació constant de noves tecnologies en el procés d’execució de les obres. Situa la seva seu a Mallorca i compta amb delegacions a Menorca i Eivissa, sempre posant en pràctica un model de gestió integrada que es reflecteix en les certificacions que disposa en matèria de qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001 i EMAS), salut i seguretat en el treball (OSHAS 18001 i Sistema d'empresa saludable) i responsabilitat social (SGE 21).

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Construcció
• Àrea d'influència
Infraestructures
• Mida
Gran-Empresa

 

i|compromís

MELCHOR MASCARÓ comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Activació de palanques estratègiques’, especialment en les actuacions dirigides a la formulació de noves propostes que incorporen la dotació regional d’infraestructures com a requeriment bàsic de competitivitat.
 Volem seguir sent referents en tot allò que emprenem, sempre fidels a la professionalitat i honestedat que defineixen els nostres valors. A través d’IMPULSA BALERAS canalitzam la nostra aportació al desenvolupament sostenible de les nostres illes des de l’experiència que atresoram en la construcció d’infraestructures innovadores i responsables amb el medi.

Antonia Mascaró
Consellera executiva