Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

RAFA NADAL SPORTS CENTRE

Lletra/letra:

RAFA NADAL SPORTS CENTRE és una empresa que opera en l’àmbit dels serveis esportius d’alt rendiment. Des de l’inici de la seva activitat, l’octubre de 2016, desenvolupa una proposta de valor altament especialitzada, oberta internacionalment i connectada a l’entorn local. L’habilitat per combinar bases de coneixement distintes deriva en l’obtenció d’un producte diferenciat i d’alt valor afegit que desemboca en una cartera de serveis diversa i transversal, recolzada en una metodologia pròpia i una dotació d’infraestructures, tecnologia i equip humà de qualitat i alineada amb les darreres tendències. Així les coses, l’oferta esportiva que aglutina la Rafa Nadal Academy by Movistar presenta un grau de complementarietat elevat amb els programes educatius que acull a través de la Rafa Nadal International School, els serveis d’allotjament i restauració de la RN Sport Residence, els recreatius i d’entreteniment del RN Museum Xperience, els relacionats amb la salut esportiva del Sport Health Centre per mà de Quirónsalud, així com els que proveeix, especialment a la comunitat local, a través del Sport Time (Fitness Centre i Wellness Spa).

 

Àmbit d'actuació

• Sector d'activitat
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
• Àrea d'influència
Sofisticació empresarial
• Mida
Mitjana-Empresa

 

i|compromís

RAFA NADAL SPORTS CENTRE comparteix amb la fundació coneixement i experiència al voltant de la iniciativa estratègica ‘Posicionament competitiu i factors crítics’, amb un interès especial en la identificació i interpretació de les megatendències globals que afecten al teixit productiu balear.
 Creiem fermament en la creació de valor des de la innovació constant, la combinació multidisciplinària de coneixement i la posada en pràctica de principis inspirats en la superació, l’honestedat i l’esforç inherents a l’esport d’alt rendiment. IMPULSA BALEARS representa, doncs, una gran oportunitat per compartir la nostra experiència amb altres actors i posar-la al servei de la competitivitat global del territori on operam.

Fernando Martos
Membre del Consell d'Administració