Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|missió

Lletra/letra:

IMPULSA BALEARS, com plataforma de coneixement estratègic i interacció regional, assumeix la missió de facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials i la configuració d’una agenda de transformació productiva amb un impacte significatiu sobre la competitivitat global de les Balears.

 

D’acord amb aquesta missió, la fundació centra la seva activitat en:

 Desenvolupar iniciatives estratègiques que promoguin l’alineació dels agents econòmics i socials al voltant dels desafiaments que emanen del nou paradigma de competitivitat global, des de la construcció d’una visió holística que permeti identificar les palanques de valor, tant públiques com privades, amb capacitat d’aproximar el patró de creixement balear al de les regions europees més avançades.

 

Desplegar vectors de treball innovadors destinats a generar i incorporar el coneixement estratègic necessari per al disseny, implementació i seguiment d'una estratègia de competitivitat global que actuï en favor del progrés econòmic i social de les illes.

 

Fomentar entre els actors de la tetrahèlix regional valors que permetin construir un procés col·laboratiu per plantejar directrius i mesures d’acció consensuades que permetin implantar amb èxit una agenda de transformació productiva.