Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|valors

Lletra/letra:

IMPULSA BALEARS reconeix com a principal beneficiari de la seva activitat al conjunt de la societat balear, atès que aspira a contribuir a la generació de riquesa i, per extensió, a la millora de la qualitat de vida i benestar de la societat. Així doncs, conscient de l’envergadura associat a la seva missió, la fundació neix amb vocació de permanència i aspira a erigir-se en un referent regional per la seva tasca rigorosa, sistemàtica i continuada al voltant de les iniciatives estratègiques que desenvolupa, no subjecte a condicionants específics de les institucions públiques i privades que li donen suport.

 

Per això, IMPULSA BALEARS pretén diferenciar-se des de vectors de treball innovadors a l'àmbit regional i, alhora, alinear-se amb les tendències que s'observen a l'àmbit global. Ambdós aspectes subjecten l'activitat de la fundació al foment de dos valors fonamentals:

Lideratge compartit, obert a tots aquells que desitgin contribuir a l’elaboració de propostes que afavoreixin l'efectiva transformació productiva de les illes.

Lideratge compartit per garantir el coneixement i el compromís dels actors regionals

 

Creació de valor compartit, des del foment d’aquelles polítiques i pràctiques que milloren els avantatges competitius i la rendibilitat de les empreses, mentre que, simultàniament, deriven en condicions de vida més avançades a la comunitat en què aquestes operen. 

Creació de valor compartit per reforçar la connexió entre progrés econòmic i social