Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|vectors

Lletra/letra:

IMPULSA BALEARS expressa la voluntat de contribuir amb la seva tasca al disseny d’una agenda de transformació productiva a través de l’impuls de dos vectors que considera fonamentals per estimular el desenvolupament econòmic i social de les Balears. Per això, tal com demostren experiències satisfactòries de  transformació a altres regions, la fundació basa el compliment de la seva missió, així com el desenvolupament de les seves iniciatives estratègiques en:

Intel·ligència econòmica, a través de l’articulació d’un conjunt d’accions coordinades i sistemàtiques d’anàlisi i tractament d’informació, orientades a la generació de coneixement estratègic.

Intel·ligència econòmica per nodrir la massa crítica regional

 

Dinàmica col·laborativa, a través de l’establiment de canals de comunicació i intercanvi permanent d’informació, coneixement i experiència d’empreses, administració pública, centres d’investigació i agents intermedis, orientats a la transferència estratègica.

Dinàmica col·laborativa per connectar pols de transformació regional