Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|newsletter

Lletra/letra:

Butlletins periòdics orientats a difondre l’activitat duita a terme per les distintes unitats de treball. A través del desenvolupament dels tres programes de la fundació, generalment, cada i|newsletter planteja un itinerari al voltant d’una iniciativa estratègica concreta que permet guiar els agents regionals en l’ús dels diferents recursos que es troben a la seva disposició. Així mateix, s'elaboren edicions especials per comunicar el contingut de nous recursos (i|newsletter · Recurs destacat) i activitats (i|newsletter · Activitat destacada), les sessions de l'Àgora-Impulsa (i|newsletter · Especial Àgora-Impulsa) o les decisions preses pels òrgans de govern de la fundació (i|newsletter · Especial patronat). Subscriu-te.

 

Número 32. La mitjana-empresa, el gran aliat per a la recuperació post-COVID [Juliol 2021]

Activitat destacada. Les circumstàncies excepcionals motivades per la pandèmia obliguen a seguir parlant de viabilitat empresarial i, ara ja amb molta més força, de reformulació dels models de negoci actuals. Transformar-se per generar riquesa s’eleva, així, a nivell de ‘mantra’ en el circuit empresarial de les Balears, per tal com és necessari rearmar, de manera intel·ligent i decidida, les forces competitives…

Número 31. Circularitat hotelera i competitivitat, la reformulació responsable del turisme [Novembre 2020]

Activitat destacada. La pandèmia de la COVID-19 ha llegat la temporada turística més atípica de la història i planteja, en aquests moments, un gran desafiament al sector, que haurà de preparar-se per tornar al mercat més fort i resilient que mai…

Número 30. L’aposta de les Balears per l’Agenda 2030: transformació i progrés en temps de pandèmia [Octubre 2020]

Activitat destacada. El passat 25 de setembre es varen complir cinc anys des de que l’Assemblea General de Nacions Unides aprovés l’‘Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible’. El proper 1 de gener es complirà, per tant, també un quinquenni de la seva entrada en vigor a tot el planeta…

Número 29. Indústries experiència i lideratge turístic, ens reimaginam? [Juliol 2020]

Les Balears viuen un estiu atípic en què l’activitat econòmica, estretament vinculada al turisme, ha caigut de manera abrupta a mínims excepcionals amb motiu de la COVID-19. Aquest escenari promou un esforç d’adaptació important a nous protocols i mesures de seguretat en la salut i la higiene per tornar a operar, especialment en els serveis d’allotjament, restauració o comerç, basats en la interacció persona a persona…

Número 28. Emergeix una 'nova viabilitat' empresarial, parlem de risc financer [Juny 2020]

Ua situació excepcional motivada per la COVID-19 situa les empreses de les Balears en el trànsit cap a una ‘nova normalitat’ que suposa afrontar, avui, el doble desafiament d’una ‘nova viabilitat’: subsistir i, simultàniament, reorientar-se…

Número 27. L'empresa i els reptes de la nova dècada [Març 2020]

Activitat destacada. Els canvis econòmics i socials que dominen el moment actual alteren de manera substancial l'entorn i el marc competitiu en què operen les empreses. Entre disrupció i disrupció, la disponibilitat de noves tecnologies a cabassos i la transformació contínua dels patrons de producció i consum generen incertesa i estímuls a parts iguals…

Número 26. Territori i competitivitat global, jugam? [Gener 2020]

Recurs destacat. El territori ha deixat de ser un simple teló de fons. Avui, productivament parlant, el seu rol tan sols no es redueix a ser només l’escenari on hi passen coses, sinó on es determinen les coses que passen i com hi passen. I és que el territori determina, sovint, el perfil productiu –l’especialització– de les Balears…

Número 25. Pitjant l'accelerador del talent: el turisme en el carril de la 'pole' [Novembre 2019]

L’aprofitament del talent s’ha convertit en una via de progrés ineludible per impulsar la competitivitat global de les Balears. La influència directa que exerceix sobre la productivitat i, per tant, sobre la capacitat de crear valor, deriva del poder que demostra a l’hora de materialitzar qualsevol millora aplicada, ja sigui en termes d’eficiència o d’innovació, sobre els processos empresarials…

Número 24. Economia i medi marí: l'aposta blava per la competitivitat [Octubre 2019]

Una cinquena part del valor afegit a les Balears es recolza en la mar. Enfront d’aquesta evidència i la necessitat creixent dels actors d’explorar noves fonts d’avantatge competitiu que siguin compatibles amb les actuals estructures de negoci, l’economia blava s’erigeix en una aposta guanyadora per impulsar la competitivitat global de les Balears…

Número 23. IMPULSA BALEARS · 5è ANIVERSARI [Setembre 2019]

Especial Patronat. A IMPULSA BALEARS complim cinc anys al servei de la competitivitat global de les Balears. Durant aquest període ens hem consolidat com una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional de referència, fidels a la missió que assumírem el 26 de setembre de 2014…

Número 22. Creixement empresarial i competitivitat: practicant el carpe diem [Gener 2019]

El fenomen de l’alt creixement afecta, actualment, a una de cada deu empreses amb seu a les Balears. El dinamisme excepcional que aquesta situació confereix al seu volum de facturació i/o plantilla amaga oportunitats importants per reorientar-se cap a la formació de fonaments més avançats…

Número 21. El valor que ve de l'exterior: internacionalitzar-se per competir [Abril 2019]

Activitat destacada. Apostar per la internacionalització del teixit empresarial de les Balears és fonamental per impulsar la competitivitat global de l’arxipèlag, no en va incita a activar simultàniament palanques estratègiques al voltant de la innovació en productes i serveis, la captació de talent...

Número 20. De la maduresa a la sofisticació, cap a la creació d'una nova realitat turística [Febrer 2019]

Activitat destacada. Reequilibrar els pilars que sustenten l’atractiu turístic de les Balears enfront de les regions de l’entorn competitiu més directe és, avui, essencial per incrementar la generació de valor compartit al voltant del turisme...

Número 19. Turisme i competitivitat a les Balears: reformulació estratègica per a un nou lideratge [Gener 2019]

La trajectòria llarga i exitosa que les Balears han traçat en l’àmbit del turisme fixa, avui, un punt únic que, sobre la base del coneixement productiu acumulat i la integració dels factors crítics de l’entorn, atorga a l’arxipèlag la capacitat de traduir maduresa per sofisticació i brinda, així una oportunitat també única per exercir un nou lideratge turístic…

Número 18. Sofisticació empresarial i competitivitat global: viatge al centre de l'estratègia [Juliol 2018]

La millora continua dels atributs i habilitats del teixit empresarial és una condició indispensable per impulsar la competitivitat global de les Balears. No en va, la forma en què les empreses acumulen, assignen i aprofiten els recursos que disposen (naturals, físics, humans...)…

Número 17. Reposicionar les Balears, un ofici d'estrategues [Febrer 2018]

La formulació de qualsevol proposta estratègica orientada a reposicionar les Balears en l’entramat regional europeu requereix fixar objectius, establir prioritats i orientar actius i capacitats cap a la reducció dels diferencials que les illes mantenen en palanques clau de competitivitat respecte de les regions europees…

Número 16. Indústria i competitividad global: plantejant noves apostes! [Desembre 2017]

Recurs destacat. La indústria de les Balears ha experimentat al llarg de les dues darreres dècades una erosió important que està condicionant la seva capacitat tant de generar valor afegit com de sostenir l’estructura empresarial…

Número 15. Els missatges del territori: noves oportunitats per crear valor! [Novembre 2017]

Recurs destacat. Aprofundir en les dinàmiques de creació de valor que tenen lloc sobre la realitat plural i diversa de les illes i municipis que conformen l’arxipèlag és indispensable per formular noves propostes orientades a la reespecialització productiva de les Balears…

Número 14. 4 raons i 12 consignes estratègiques per reespecialitzar les Balears [Octubre 2017]

Especial Àgora-Impulsa. Respondre a les preguntes més freqüents sobre l’estructura productiva balear des de la perspectiva clúster assenyala noves i nombroses oportunitats per crear valor…

Número 13. Clusteritzar per reespecialitzar: a la recerca de la intersecció [Setembre 2017]

Especial Àgora-Impulsa. Abordar la revisió del patró d’especialització productiva de les Balears des de les oportunitats que ofereix l’aplicació real i efectiva de la perspectiva clúster…

Número 12. Clusteritzar per a competir, ens revolucionam? [Juliol 2017]

La recerca de noves fonts de desenvolupament és per a les Balears, així com a la resta de regions avançades, una necessitat enfront d’un marc competitiu canviant que altera constantment la forma de produir, treballar, comercialitzar i interactuar amb l’entorn…

Número 11. El rol estratègic de les organitzacions clúster [Juny 2017]

Especial Àgora-Impulsa. Reflexionar al voltant d’una nova forma d’entendre la realitat productiva de les Balears i conèixer el rol que les organitzacions clúster són susceptibles de dur a terme com a agents de transformació…

Número 10. IMPULSA BALEARS reforça el seu potencial estratègic per millorar la competitivitat global de l’arxipèlag [Març 2017]

Especial Patronat. Involucrar i alinear als agents econòmics i socials al voltant d’objectius d’elevada transcendència regional és una condició indispensable per forjar una visió de futur…

Número 9. Talent i competitivitat global: una relació d’alt voltatge estratègic [Març 2017]

Posar en valor el binomi capital humà-competitivitat global és una prioritat estratègica, atès que la millora de la renda per càpita de les Balears depèn, en un entorn com l’actual, de l’aprofitament del talent…

Número 8. Internacionalització i competitivitat: nous reptes i molt potencial [Desembre 2016]

El procés de creixent globalització de les darreres dècades obliga revisar la formulació estratègica en matèria d’internacionalització, tant dels plans empresarials com de les polítiques públiques…

Número 7. De la gestió a l’estratègia: objectius, prioritats i recursos disponibles [Novembre 2016]

Especial Àgora-Impulsa. En què fixar els objectius, on establir les prioritats i com orientar els recursos per impulsar la competitivitat global de els Balears són les qüestions principals que han centrat la segona sessió de treball…

Número 6. Renda per càpita i competitivitat: abordant diferencials! [Setembre 2016]

Recurso destacado. En un entorn en què els múltiples i variats determinants del benestar estan subjectes a mutacions profundes i intenses, evitar qualsevol erosió dels diferencials…

Número 5. Compartint el nou paradigma de la competitivitat global [Juliol 2016]

Especial Àgora-Impulsa. En què consisteix el nou paradigma de la competitivitat global, per què aplicar-lo a les Balears i com adaptar-hi la presa de decisions són els aspectes principals…

Número 4. Productivitat i competitivitat global, una qüestió d’estratègia [Juliol 2016]

En un entorn com l’actual, impulsar la competitivitat global de les Balears i escurçar, així, la distància que separa l’arxipèlag de les regions europees més avançades,…

Número 3. De l'especialització productiva a l'impuls de la competitivitat global [Maig 2016]

Actualment, els processos generadors de valor estan subjectes a una dinàmica de mutació contínua, tant des del punt de vista econòmic, com tecnològic i social…

Número 2. Ser sostenibles per ser competitius [Març 2016]

En un context altament globalitzat, garantir que les taxes de creixement del passat es puguin mantenir en el futur requereix un esforç addicional en matèria de sostenibilitat…

Número 1. Competitivitat i recuperació econòmica [Gener 2016]

En un moment en què es confirma la reactivació dels principals fluxos macroeconòmics és fonamental alinear l’esforç dels agents regionals per forjar una senda de creixement més resistent…