Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|meeting convida als agents a sumar-se a la ‘revolució’ clúster


La segona edició d’i|meeting ha comptat amb l’assistència d’una nodrida representació d’agents regionals amb la finalitat d’abordar la importància que la clusterització de l’estructura productiva balear revesteix en el marc competitiu actual. En el transcurs de la jornada, el director tècnic d’IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha posat de manifest que identificar i capitalitzar les relacions que tenen lloc entre els distints segments productius és una via interessant per formular noves propostes estratègiques que promoguin l’aprofitament de tots els actius i capacitats de l’arxipèlag i guiïn el transvasament de recursos cap a la generació de béns i serveis de més valor afegit. Apostar per la clusterització requereix, en qualsevol cas, una revolució en la forma d’entendre la realitat productiva, monitoritzar l’activitat econòmica i prendre decisions tant des de l’esfera pública com privada. La jornada s’ha recolzat en els nous recursos de la fundació, els quals s’integren en el nou itinerari estratègic que, sota el títol «Clusteritzar per competir, ens revolucionam?», s’ha difós avui mateix a través d’una nova i|newsletter.

Dimecres, 12 juliol 2017

 

Títol
Títol
Data
Data