Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Una cinquena part del valor afegit generat a les Balears es recolza en la mar


IMPULSA BALEARS assegura que l’economia blava obre, actualment, una via important per impulsar la competitivitat global sostenible de les illes

 

PALMA · Les activitats vinculades a l’economia blava generen a les Balears un valor afegit de 5.124,35 milions d’euros anuals, a través d’un teixit empresarial de 6.511 empreses que ocupen a 88.441 treballadors. La seva aportació als agregats regionals s’aproxima, doncs, a una cinquena part del valor afegit (18,6%) i la massa laboral total (17,6%), mentre que concentren més d’una desena part del teixit empresarial de l’arxipèlag (11%). Aquestes xifres deriven de l’i|focus: La proposta de valor de l’economia blava, elaborat per IMPULSA BALEARS en el marc de l’actuació desplegada recentment amb el suport, en qualitat d’actor impulsor, de la Fundació Marilles. Ambdues entitats han destacat la necessitat de formular noves propostes estratègiques, tant a nivell empresarial com de política pública, capaces d’assegurar, simultàniament, l’estat de salut de la mar i la productivitat de les activitats que s’hi recolzen.

Per aquest motiu, han compartit coneixement i experiència per avançar en el desenvolupament de nous recursos de vigilància estratègica que permeten aproximar la presència, l’empremta territorial i la performance de les activitats que, segons la Comissió Europea, mantenen una relació directa o indirecta amb la mar. Es tracta, segons assenyala Antoni Riera, director tècnic d’IMPULSA BALEARS, d’«obrir noves oportunitats d’especialització i, al mateix temps, d’activar la palanca de la sostenibilitat ambiental a través d’un dels principals bancs de recursos de les illes».

Totes aquestes qüestions s’han abordat de manera extensiva en el marc d’un nou i|meeting que, sota el títol ‘Economia i medi marí: l’aposta blava per la competitivitat’ ha reunit a la Cambra de Comerç de Mallorca a un grup nodrit d’empresaris, representants de la política pública i altres actores interessats en el potencial competitiu que deriva de posar en valor el medi marí a les illes.

IMPULSA BALEARS facilitat la presa de decisions als actors regionals difonent, avui, a través de la i|newsletter, núm. 24, un nou itinerari estratègic amb nous recursos, els quals estan disponibles a www.impulsabalears.org.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Dimecres, 16 octubre 2019

 

Títol
Títol
Data
Data