Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|transferència

Lletra/letra:

Programa per 'interactuar i consensuar':

Les necessitats d’informació estratègica dels actors decisors i la incorporació de coneixement explícit (dades) i tàcit (experiència) d'aquests actors als recursos de vigilància.

El posicionament dels actors decisors al voltant de la visió de futur de les Balears i els objectius de competitivitat global, mitjançant la definició d'àrees prioritàries d'impacte i l'establiment d'estàndards o valors de referència.

Les directrius de política i gestió associades a les àrees prioritàries d’impacte, a través de: (i) l’emissió de noves propostes per a la planificació estratègica; (ii) la revisió i millora de polítiques i plans existents; i (iii) la integració de polítiques i plans d’acció.

El seguiment i avaluació de les estratègies i plans d’acció implementats.

 

 

Plans anuals d'actuació - i|transferència


 

T/01. Estructures i dinàmiques

Planificació de sessions de la Unitat d'estratègia. Vinculació a les principals actuacions de l’exercici. Elaboració de recursos feedback (Notes de l’Unitat d’estratègia) i exploració del disseny i desenvolupament d’una àrea de treball exclusiva, vinculada a la plataforma www.impulsabalears.org

Planificació de sessions de l'Àgora-Impulsa. Vinculació a las principals actuacions de l’exercici, identificació de participants i establiment del calendari anual. Elaboració de recursos feedback (i|qüestions · Àgora-Impulsa) i difusió de resultats (i|newsletter · Especial Àgora-Impulsa).


T/02. Interacció amb actors decisors

Articulació de mecanismes d’extrapolació de necessitats i captació d’informació estratègica. Entrada en funcionament de nous recursos orientats al seguiment d’actors generadors d’informació estratègica (i|actors).

Establiment d’una agenda proactiva de trobades i/o sessions amb patrons o altres actors vinculada a les principals actuacions de l’exercici (i|reunions).

Identificació i tipificació de ‘bones pràctiques’ relacionades amb les iniciatives estratègiques de la fundació. Visibilitat de referents empresarials (i|testimonis).

Generació de recursos orientats a facilitar la contextualització estratègica de la presa de decisions i l’assoliment de consens entre els distints actors (i|dossiers, i|consignes).

Manteniment del contracte anual amb CAEB, per a la cobertura del ‘Servei de conjuntura CAEB’.

Acceptació d’encàrrecs i atenció de peticions a mida, sota criteris estrictes de priorització i racionalització de recursos.


 

T/01. Estructures i dinàmiques

Planificació anual i execució de sessions de la Unitat d'estratègia. Vinculació a les principals actuacions de l’exercici, revisió dels seus membres, identificació de convidats i establiment del calendari anual. Exploració del disseny i desenvolupament d’una àrea de treball exclusiva.

Planificació anual i execució de sessions de l'Àgora-Impulsa. Vinculació a les principals actuacions de l’exercici, identificació de participants i establiment del calendari anual.


T/02. Interacció amb actors decisors

Articulació de mecanismes d'extrapolació de necessitats i captació d'informació estratègica. Entrada en funcionament de nous recursos orientats al seguiment d'actors generadors d'informació estratègica (i|actors).

Establiment d'una agenda continua de trobades i/o sessions amb patrons o altres agents, orientada a la distribució de nous resultats (i|reunions).

Identificació i tipificació de 'bones pràctiques' relacionades amb les iniciatives estratègiques de la fundació. Visibilització de referents empresarials (i|testimonis).

Generació de recursos orientats a facilitar la contextualització estratègica de la presa de decisions i la generació de consens entre els distints actors (i|dossiers, i|consignes).


 

T/01. Estructures i dinàmiques

Planificació anual i execució de sessions de la Unitat d'estratègia. Elaboració de recursos feedback.

Planificació anual i execució de sessions de l'Àgora-Impulsa. Elaboració de recursos feedback i difusió de resultats.


T/02. Interacció amb actors decisors

Articulació de mecanismes d'extrapolació de necessitats i captació d'informació estratègica. Entrada en funcionament de nous recursos orientats al seguiment d'actors generadors d'informació estratègica (i|actors).

Establiment d'una agenda continua de trobades i/o sessions amb patrons o altres agents, orientada a la distribució de nous resultats (i|reunions).

Identificació i tipificació de 'bones pràctiques' relacionades amb les iniciatives estratègiques de la fundació. Visibilització de referents empresarials (i|testimonis).

Generació de recursos orientats a facilitar la contextualització estratègica de la presa de decisions i la generació de consens entre els distints actors (i|dossiers, i|consignes).


 

T/01. Unitat d’estratègia

Planificació anual i execució de sessions de la Unitat d’estratègia.

Planificació anual i execució de sessions de l’Àgora-Impulsa. Elaboració de recursos feedback i difusió de resultats.


T/02. Interactuació amb actors decisors

Articulació de mecanismes d’extrapolació de necessitats i captació d’informació estratègica.

Planificació de jornades temàtiques al voltant de nous resultats (i|meeting).

• Generació de recursos orientats a alinear els actors en la contextualització estratègica de la presa de decisions i l’assoliment de consens (i|dossiers, i|consignes).


 

T/01. Unitat d’estratègia

Planificació i execució de sessions.

Articulació de nous canals de comunicació i feedback permanent.


T/02. Àgora-Impulsa

Renovació d’invitacions i|participa, planificació i execució de sessions.


T/03. Alineació d’actors decisors

Planificació estratègica de projectes i articulació de mecanismes d’extrapolació de necessitats.

Establiment de dinàmiques de captació d’informació estratègica.

Desenvolupament de sistemes d’avaluació dels resultats d’intel·ligència.


 

T/01. Estructures i dinàmiques

Activació de la Unitat d'estratègia.

Planificació i entrada en funcionament de l'Àgora-Impulsa.

• Articulació de nous canals de comunicació i feedback permanent. 


T/02. Alineació d'actors decisors 

Planificació estratègica de projectes orientada a fixar objetius regionals, determinar àrees prioritàries d'impacto i alimentar el manual d'operacions de la Unitat d'intel·ligència econòmica

 


T/01. Alineació d’actors decisors

Establiment de protocols per a la identificació de necessitats d’informació estratègica i determinació d’àrees prioritàries d’impacte.

Instauració de dinàmiques orientades a traçar, des dels recursos aportats per la Unitat d’intel·ligència econòmica, escenaris de futur possibles, així com propostes i directrius de revisió i millora de les estratègies i els plans d'acció existents.