Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Eines i publicacions

Lletra/letra:

Els recursos d'IMPULSA BALEARS estan orientats a l’aglutinació, el processament i la difusió del coneixement generat a través de les distintes unitats de treball. Es preveu, d'aquesta manera, que els actors regionals puguin incorporar els resultats obtinguts a la presa de decisions, tant a l’esfera pública (per al disseny i implementació de polítiques) com a l’esfera privada (per a la planificació i gestió empresarial).

 

El Mapa de recursos d'IMPULSA BALEARS mostra les eines i publicacions desenvolupades al voltant de cadascuna de les iniciatives estratègiques de la fundació, al mateix temps que assenyala les relacions que mantenen els distints recursos amb la finalitat de facilitar la visualització d’itineraris de consulta diferents.

 

Navega desplaçant-te sobre el mapa, descobreix una descripció breu dels recursos i accedeix directament al seu contingut.

 

Mapa de recursos d'IMPULSA BALEARS i

Coneix amb i|eines la nostra
tasca de vigilància estratègica.

Consulta conceptes clau 
a i|tòpics
.

Revisa les darreres entrades
d' i|glosari.