Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|aplicacions

Lletra/letra:

S'orienten a facilitar als agents regionals solucions personalitzades des de la possibilitat d'efectuar diferents tipus d'autodiagnosi sobre factors que són clau per millorar el seu posicionament i contribuir a l'impuls de la competitivitat global de Balears. 

Si operes en l’àmbit hoteler, adopta i|CIRCHOT i mesura el teu progrés circular

Integra i|finances i calibra el teu risc financer

Treballa amb i|rating y posiciona't en gestió econòmica-financera.