Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|CIRCHOT

Lletra/letra:

i|CIRCHOT és una aplicació orientada a facilitar a les empreses hoteleres de les Balears la implementació de bones pràctiques circulars. El trànsit del model de negoci hoteler actual cap a l’economia circular obre una via de progrés important per a les companyies del sector, atès que fomenta la creació de més valor des de l’optimització dels processos i la innovació en productes i serveis, al mateix temps que contribueix a millorar el seu posicionament en els mercats des de la diferenciació.

 

En aquest senti, els actors interessats poden efectuar anualment un autodiagnòstic respecte dels pilars (o building blocks, BBs)) i vectors que conformen el marc estratègic en què es dissenyen i implementen les bones pràctiques circulars. Els resultats obtinguts es visualitzen a través de:

 

• 

Un índex de progrés circular, que ofereix una puntuació agregada de la performance circular de la companyia (en una escala de 0 a 100) i la situa respecte de la puntuació mitjana del conjunt de companyies de referència del teixit balear.

• 

Una balanced scorecard, que ofereix una visió detallada de la performance circular de la companyia a través de l’estat dels indicadors clau (o key performance indicators, KPIs) i la vinculació que aquests indicadors mantenen amb les línies d’acció a activar i impulsar.

 

 

Des d’aquesta perspectiva, i|CIRCHOT facilita a les empreses hoteleres que operen a les illes la labor de forjar una visió estratègica de la circularitat connectada a la planificació corporativa i, al mateix temps, alineada als objectius i agendes mundials, a partir de la que contribuir de manera real i efectiva a l’impuls de la competitivitat sostenible de l’arxipèlag.

 

  Iniciar i|CIRCHOT  


Amb el suport de:

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.