Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|finances

Lletra/letra:

i|finances és una aplicació orientada a facilitar a les empreses la valoració i el seguiment del risc financer que assumeixen a través de les seves decisions d’endeutament i d’inversió. El risc financer, associat a la probabilitat que un esdeveniment o fluctuació financera adversa derivi en conseqüències negatives per a l’empresa, condiciona el retorn de la inversió, l’estructura d’obligacions financeres a curt termini i a llarg termini, així com la preservació de la liquiditat i la solvència del negoci.

 

A aquests efectes, els actors empresarials poden efectuar des dels seus principals paràmetres comptables un autodiagnòstic que els permeti valorar:

 

• 

El risc financer de l’empresa en un moment determinat o situació de partida a partir de la que desitgin iniciar el seguiment.

• 

La sensibilitat del risc financer de l’empresa enfront d’un màxim de tres escenaris que desitgin traçar d’acord amb els seus interessos, per anticipar els efectes de noves decisions.

 

Concretament, els resultats es visualitzen en un mapa de quatre quadrants, els quals cobreixen distintes dimensions del risc financer al que està sotmesa l’empresa:

 

• 'Els meus beneficis', sobre la relació que mantenen l’endeutament i el retorn de la inversió.

• 'La meva estructura', respecte del grau de capitalització del negoci i la distribució temporal de les obligacions financeres.

• 'La meva capacitat de resposta a curt termini', al voltant de l’estat de caixa, la gestió d’inventaris i la seva incidència sobre la liquiditat.

• 'La meva capacitat de resposta a llarg termini', respecte de l’equilibri entre els drets i les obligacions i el seu impacte sobre la solvència.

 

Des d’aquesta perspectiva, i|finances facilita als actors empresarials abordar decisions que són recurrents en la seva operativa anual i que, en tot cas, afecten significativament al seu potencial competitiu. No en va, el risc financer està estretament vinculat a fortaleses essencials per assegurar la viabilitat del teixit, així com l’aprofitament de noves oportunitats de creixement des de la capacitat de reinversió que requereix la reformulació continua de la seva proposta de valor.

 

  Iniciar i|finances  

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.