Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|COVID

Lletra/letra:

Col·lecció d’informes de caràcter especial orientats a forjar una perspectiva estratègica sobre les conseqüències provocades per la pandèmica de la COVID-19 a les Balears. D’aquesta manera, la fundació formalitza i comparteix el coneixement focal que va acumulant a través de la interacció amb múltiples actors, especialment pel que fa al complex entramat de relacions que s’estableixen entre la pandèmia, el sistema sociosanitari i el teixit economicofinancer.

 

Número 1 · Fixant l'escenari: causes i impactes

Data de publicació: 13 d'abril de 2020

 

Número 2 · Transitant cap a una ‘nova normalitat’: principals fronts d’actuació

Data de publicació: 4 de maig de 2020

 

Número 3 · Establint les bases de l’escenari post-COVID

Data de publicació: 18 de febrer de 2021