Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|eines

Lletra/letra:

S’orienten a difondre la tasca sistemàtica de vigilància estratègica que duu a terme la Unitat d'intel·ligència econòmica al voltant de factors que són clau per a la consecució d’objectius de competitivitat global. Es tracta d’instrumental que, sota un format simple i flexible, s’ha concebut perquè els agents regionals extreguin i interpretin els senyals que més s’adapten al seu àmbit de decisió.

 

Mesura la posició competitiva de Balears a través d'i|ICG.

Explora la capacitat de reinversió del teixit local des d'i|empresa.

Descobreix nous nínxols de valor en el teixit local a través d'i|especialització.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com