Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|clúster

Lletra/letra:

i|clúster és una eina orientada a identificar i seguir les interrelacions que tenen lloc entre les diferents activitats econòmiques que integren el teixit productiu de les Balears. D’aquesta manera, seguint la definició proposada per la Comissió Europea, s’avalua la presència i empremta territorial d’un total de 51 clústers i 10 indústries emergents, així com la performance de les activitats econòmiques que hi formen part d’acord amb el seu potencial per impulsar la competitivitat global de l’arxipèlag. Concretament, i|clúster s’articula a través de tres eixos: 

Temporal (actualitzat anualment)

Espacial (des del conjunt regional a les 4 illes de l’arxipèlag)

Transversal (a partir dels 51 clústers i 10 indústries emergents delimitats a l'àmbit europeu)

 

L’explotació d’i|clúster permet als agents decisors explorar la cartera de clústers de les Balears i conèixer amb quina intensitat es reprodueixen a les illes els lligams existents entre diferents àmbits d’activitat econòmica. En l’explotació d’aquests lligams es troba un important aliat per impulsar la competitivitat global de les illes, per tal com connecten segments productius que formen part d’activitats econòmiques potencialment estratègiques per la seva orientació exterior, estratègia empresarial, fonaments productius, estructura i cicle de vida, massa crítica i capacitat de resiliència. Així mateix, seguir i avaluar l’aglomeració d’activitat en les anomenades indústries emergents, permet detectar àrees on s’amaga un elevat potencial d’interrelació a través de la combinació de diferents clústers i, per tant, la possibilitat de descobrir noves cadenes de valor o de reconfigurar radicalment cadenes de valor existents, per tal de crear nous béns i serveis de major valor afegit. 

 

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.