Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|empresa

Lletra/letra:

i|empresa és una base dades interactiva orientada a caracteritzar el teixit empresarial de les Balears. Aprofundir en l'estructura, la dinàmica i els principals paràmetres de la gestió és fonamental en un marc en què la competitivitat regional es troba estretament lligada a la sofisticació dels processos empresarials. No en va, el teixit empresarial existent determina aspectes tan rellevants a nivell agregat com la productivitat, el potencial de creixement i, per extensió, la generació de rendes. 

Concretament, i|empresa s'estructura al voltant de tres eixos:

Temporal (actualitzat anualment)

Transversal (atenent la desagregació del teixit empresarial en 4 trams segons la mida, aproximada pel nombre d'assalariats a càrrec)

• Sectorial (a partir de les 81 divisions de la CNAE-2009 relatives a l'activitat no agrària i de mercat)

• Espacial (des del conjunt regional a les 4 illes de l'arxipèlag)


L'explotació d'i|empresa facilita als agents decisors la segmentació del teixit empresarial de l'arxipèlag i permet calibrar, en aquests termes, les possibilitats dels distints grups per incrementar la qualitat de les estratègies i les operacions, així com de teixir xarxes sòlides que permetin guanyar eficiència i facilitin la innovació tant en béns i serveis com en processos. En la mateixa línia, la trajectòria dels indicadors de demografia empresarial –referits a la rotació, natalitat i mortalitat d'empreses– posa de manifest l'agilitat del teixit, així com la seva actitud en front del risc a l'hora d'aprofitar noves oportunitats de negoci i dóna compte dels canvis observats en l'extensió i composició del teixit al llarg del temps. Aquesta dinàmica, juntament amb el comportament revelat pels principals paràmetres associats ala seva gestió –com la rendibilitat, l'equilibri financer i l'eficiència–, contribueix a dilucidar l'orientació de les estratègies empresarials i a formular noves polítiques orientades a establir les condicions d'entorn més favorables per facilitar la sofisticació del teixit balear. 

 

 

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.