Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|especialització

Lletra/letra:

i|especialització és una base de dades interactiva orientada a caracteritzar l'estructura productiva regional. La desagregació dels quatre principals sectors d'activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis) en un total de vint subsectors permet capturar els patrons d’aglomeració que es generen en les distintes esferes productives i visualitzar la seva expressió territorial tant d'una perspectiva intraregional com interregional. Concretament, i|especialització s’articula a través de tres eixos: 

Temporal (actualitzat anualment)

Espacial (des del conjunt regional a les 4 illes, els 67 municipis de l’arxipèlag i les 264 regions de la UE-28).

Transversal (a partir de les 20 seccions d’activitat de la CNAE-2009).

 

L’explotació d'i|especialització ofereix als agents decisors una visió àmplia i detallada del teixit productiu, al mateix temps que permet comparar el patró d'especialització balear respecte del conjunt de regions de la UE-28. D’aquesta manera, és possible identificar els segments d’activitat a partir dels quals les illes poden basar la seva posició competitiva en l’entramat regional europeu, aprofundir en les interrelacions que es produeixen entre les distintes esferes productives i detectar oportunitats per explotar les economies d'aglomeració que deriven de la concentració local de l'activitat econòmica. S'espera amb això contribuir a guiar la identificació sobre el terreny de processos potencials de clusterització i a la fixació de prioritats verticals sòlides en el marc d'una estratègia de competitivitat global per a les Balears.

 

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.