Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ACR

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|exporta

Lletra/letra:

i|exporta és una base de dades interactiva destinada a efectuar un seguiment de la capacitat exportadora de béns de les Balears. La desagregació dels fluxos de béns que les illes comercialitzen anualment a l’exterior permet caracteritzar la cistella exportadora de l’arxipèlag tant en termes de productes com de mercats i vincular-la amb els sectors o nínxols d’activitat del teixit regional més proclius a orientar internacionalment part de la seva producció. En aquest sentit, i|exporta s’articula al voltant de tres eixos:

Temporal (actualitzat anualment)

Transversal (a partir de la classificació dels béns exportats en 20 categories i 128 productes o famílies de productes)

Espacial (prenent en compte un total de 14 àrees geogràfiques distribuïdes en 238 mercats d’exportació)


L’explotació de i|exporta ofereix als agents decisors una visió conjunta i, alhora, detallada de les exportacions de béns, essencialment agrícoles i industrials, que efectua l’arxipèlag a les distintes places internacionals. Aproximar quina és la presència de les illes als mercats forans és fonamental per conèixer on es competeix i amb quin tipus de producte, mentre que obre el camí a esbrinar amb quines altres regions venedores es competeix. Paral·lelament, la confrontació de la cistella exportadora de les Balears amb la del conjunt de comunitats autònomes de l’Estat permet identificar els béns que manifesten un avantatge comparatiu revelat (ACR), fet que orienta la posició de les illes enfront de les polítiques, mesures o accions que es puguin definir a l’àmbit nacional i contribueix a la fixació de prioritats estratègiques sòlides en matèria d’internacionalització per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears. 

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.