Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

TEIXIT EMPRESARIAL

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
TEIXIT EMPRESARIAL

Conjunt d’unitats organitzatives amb seu a un mateix territori que produeixen béns i serveis i gaudeixen d’autonomia individual per prendre decisions envers la utilització dels recursos que disposen. Les unitats que integren el teixit empresarial d’un país o regió poden desenvolupar simultàniament la seva activitat en diferents nínxols/sectors de l’estructura productiva o en àrees geogràfiques distintes.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)