Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

ECONOMIA BLAVA

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
ECONOMIA BLAVA

Àmbit productiu ampli i emergent en què hi conflueixen les activitats que mantenen una vinculació directa o indirecta amb el medi marí. Tradicionalment, aglutina els segments productius relacionats amb l’explotació dels recursos marins (vius o minerals i energia), la navegació i el transport o l’oci i el turisme, si bé apel·la igualment als nous nínxols de valor que sorgeixen al voltant de l’energia blava, la biotecnologia blava o la defensa marítima.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)