Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|glossari

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
DESEQUILIBRIS EN COMPETÈNCIES

Diferencials existents entre els coneixements i les habilitats adquirides per la població activa i els requeriments del teixit empresarial per cobrir les vacants laborals en un o varis segments del mercat de treball. Aquests desequilibris denoten problemes de disponibilitat (o ‘escassetat de competències’) i/o d’assignació entre l’oferta i la demanda de competències (o ‘inadequació de competències’).

DINÀMICA COL·LABORATIVA

Conjunt d’accions coordinades i sistemàtiques d’aglutinació, intercanvi i retroalimentació d’informació, coneixement i experiència dels actors regionals orientat a assegurar la seva implicació efectiva en el disseny i implantació de directrius i mesures d'acció.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)