Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|glossari

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
PRODUCTIVITAT

Valor afegit generat per cada unitat de factor productiu utilitzat en el procés de producció. Mesura la capacitat d’una empresa o economia de generar valor més enllà de la simple acumulació dels factors de producció, motiu pel qual esdevé, des del punt de vista estratègic, clau per garantir la progressió tant de la rendibilitat empresarial com de la renda per càpita.

Darrers termes introduïts

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)