Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|ICG (Índex de Competitivitat Global)

Lletra/letra:

i|ICG és un índex de competitivitat global elaborat d'acord amb les metodologies internacionals de referència que mesura la posició competitiva de les Balears en el conjunt de regions de la UE-27. Per aquest motiu, i|ICG s'articula a través de tres eixos fonamentals:

Temporal (actualitzat trianualment)

Territorial (prenent com a referència l'entramat regional de la UE-27 i la UE-27 + Regne Unit)

Transversal (sobre la base d'11 pilars i 80 indicadors parcials)


L'explotació d'i|ICG està orientada a facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials pel que fa a la fixació d'objectius de competitivitat global, priorització d'àrees d'impacte i formulació de directrius estratègiques que millorin el posicionament de l'arxipèlag en l'entramat regional europeu. En aquest sentit, i|ICG permet, a través del menú lateral:

 Seguir la posició competitiva de les illes a través dels diferents pilars que la sustenten

 Identificar estàndards regionals a partir dels quals establir objectius i prioritats per a l'arxipèlag

 Detectar palanques clau per aproximar el patró competitiu de les illes al de les regions més avançades

 

Paral·lelament, amb la finalitat de capturar la capacitat de les illes de garantir el potencial de creixement a mitjà i a llarg termini, s’ofereixen els resultats de la formulació d’un índex de competitivitat global ajustat per sostenibilitat (i|ICG+S).

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.