Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|ICT (Índex de Competitivitat Turística)

Lletra/letra:

i|ICT és un índex de competitivitat turística elaborat d’acord amb les metodologies internacionals de referència que mesura la posició de les Balears en l’entorn competitiu més directe. Des d’aquesta perspectiva, l’atractiu de l’arxipèlag –entès com el conjunt de factors i polítiques que afavoreixen el desenvolupament del sector turístic i, al seu torn, la capacitat per contribuir a la competitivitat global–, s’avalua enfront de les regions que es mantenen turísticament actives com a destinacions alternatives de curta i mitja distància respecte dels principals mercats que integren, actualment, el portafolis de demanda balear.

Així les coses, i|ICT s’articula a través de tres eixos fonamentals:

Temporal (actualitzat bianualment)

Territorial (prenent com a referència un entorn competitiu format per 315 regions de 38 països distints)

Transversal (sobre la base de 12 pilars y 89 indicadors parciales)

 

L’explotació d’i|ICT, com a eina de vigilància estratègica, està orientada a facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials pel que fa a: (i) la fixació d’objectius compartits de competitivitat turística, (ii) la priorització conjunta de factors crítics per al desenvolupament i contribució del sector, així com (iii) la formulació de directrius estratègiques, tant a nivell de destinació com de negoci, per millorar el posicionament actual.

*
 Desplaça’t sobre els distints nivells del diagrama per conèixer la composició de l’índex.

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.