Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|talent

Lletra/letra:

i|talent és una eina orientada a mesurar els desequilibris en competències existents entre la demanda i l'oferta del mercat de treball de Balears. Aquests desequilibris responen als desajustos que potencialment es produeixen, tant en termes d'escassetat com d'inadequació, entre els requeriments de l'empresariat a l'hora de cubrir les vacants laborals i els coneixements i les habilitats adquirits per la població activa a través de la consecució d'un determinat nivell d'estudis. Els resultats s'organitzen al voltant dels següents eixos:

• Temporal (actualitzat anualment)

• Transversal (atenent la desagregació del teixit productiu a 10 àmbits d'activitat i a un conjunt d'atributs relacionats amb el perfil sociodemogràfic i les condicions laborals de l'ocupació)

• Espacial (prenent com a referència les comunitats autònomes espanyoles i els països de la UE-28)


L'explotació d'i|talent facilita als agents decisors la detecció dels àmbits d'activitat i segments de l'ocupació en què l'estructura de qualificacions presenta els majors desequilibris, els quals són susceptibles d'impactar sobre la productivitat i la capacitat de resposta empresarial a les demandes del mercat, la satisfacció i oportunitats de carrera professional i ascens social dels treballadors i, en definitiva, sobre la competitivitat global de l'arxipèlag. Mesurar i seguir el grau de dificultat per cobrir les vacants laborals que corresponen a determinats grups de competències, així com els nivells de sobrequalificació i infraqualificació del teixit productiu de les illes, permet avançar-se i prioritzar l'activació de palanques estratègiques concretes en l'àmbit laboral, educatiu i empresarial, amb la finalitat de maximitzar l'aprofitament del capital humà disponible i ampliar, així, la capacitat productiva regional.

Per accedir al recurs és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.

 


*
 Aquest recurs no és compatible amb Internet Explorer, atès que a través d’aquest navegador no es garanteix una visualització correcta de tots els continguts. Es recomana l’ús de Google Chrome.