Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|publicacions

Lletra/letra:

S’orienten a difondre els resultats que deriven de:

· L’homogeneïtzació de coneixement bàsic al voltant dels conceptes clau de l’activitat fundacional, la disciplina de la intel·ligència econòmica i les tecnologies associades. És el cas d'i|tòpics i d'i|binomis.

· L’anàlisi estratègica que, amb un caràcter regular o puntual, permet aprofundir en el coneixement del sistema regional, la dinàmica empresarial i el posicionament respecte de la resta del món. És el cas d'i|posicionament, i|producció, i|mercats, i|palanca, i|negocis o i|política.

· La formalització de les dinàmiques de treball dutes a terme a través dels òrgans de transferència estratègica, en matèria d’establiment d’objectius de competitivitat global i proposta de directius i línies d’acció. És el cas d'i|dossiers i d'i|consignes

 

Coneix el progrés circular de les companyies hoteleres de les Balears a i|palanca, número 3.

Descobreix el potencial de la mitjana-empresa a i|negocis, número 4.

Aborda el potencial competitiu de Balears a través de i|posicionament, número 6.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com