Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|binomis

Lletra/letra:

Col·lecció d'informes breus que exposen i aprofundeixen en les relacions que existeixen entre dos conceptes clau per al desenvolupament de les iniciatives estratègiques de la fundació. S'orienten a difondre i homogeneïtzar l'enfocament dels agents i a guiar la labor de vigilància en el desenvolupament d'una estratègia de competitivitat global per a les Balears. 

 Número 1: Capital humà i competitivitat global

 

 Número 2: Teixit empresarial i competitivitat global

 
© Fundació Impulsa Balears

i|binomis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com