i|binomis

Lletra/letra:

Col·lecció d'informes breus que exposen i aprofundeixen en les relacions que existeixen entre dos conceptes clau per al desenvolupament de les iniciatives estratègiques de la fundació. S'orienten a difondre i homogeneïtzar l'enfocament dels agents i a guiar la labor de vigilància en el desenvolupament d'una estratègia de competitivitat global per a les Balears. 

 Número 1: Capital humà i competitivitat global

 

 Número 2: Teixit empresarial i competitivitat global

 

Català | Español

© Fundació IMPULSA BALEARS. Edifici Disset, A9. C/Isaac Newton s/n, ParcBit. 07121 Palma. Tel. 971 43 97 74. Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores. 
info@impulsabalears.org

Política de privacitat | Política de privacidad