Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|consignes

Lletra/letra:

Col·lecció de documents orientats a l’alineació dels agents decisors al voltant de les premisses bàsiques que afecten a la fixació d’objectius regionals, la determinació d’àrees prioritàries d’impacte i l’establiment de directrius estratègiques per canalitzar els recursos disponibles a favor de l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

 

 Número 1: 12 consignes per al disseny d’una estratègia de competitivitat global per a les Balears

 

 Número 2: 16 consignes per a la formulació d’un nou règim especial per a les Balears

 

 Número 3: 12 consignes per a la reespecialització productiva de les Balears

 

 Número 4: 10 consignes per assegurar la contribució de la indústria a la competitivitat de les Balears

 

 Número 5: 12 consignes per a l'impuls de la competitivitat global de les Balears. Horitzó 2019-2023

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com