Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

16 consignes per a la formulació d’un nou règim especial per a les Balears

Lletra/letra:

Les Balears poden afrontar el handicap que la insularitat imposa a l’impuls de la competitivitat global des de la formulació d’un nou règim especial que reconegui els desequilibris a compensar, identifiqui els àmbits on actuar i fixi els mecanismes susceptibles de contribuir a la capacitat del teixit regional de produir béns i serveis que satisfacin les exigències del mercat internacional i, simultàniament, millorar la qualitat de vida de la població.

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. 16 consignes per a la formulació d’un nou règim especial per a les Balears. i|consignes, número 2. Juliol 2016. Disponible a: <http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-consignes/número-2>