Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

12 consignes per a l'impuls de la competitivitat global de les Balears. Horitzó 2019-2023

Lletra/letra:

Les Balears poden capitalitzar els rèdits derivats de la fase de recuperació econòmica des de la formulació de noves propostes estratègiques que, en el proper quadrienni, mobilitzin i reorientin la inversió pública i privada al voltant de la millora contínua de la productivitat regional.

 

 

 

 

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|consignes és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. 12 consignes per a l'impuls de la competitivitat global de les Balears. Horitzó 2019-2023. i|consignes, número 5. Setembre 2019. Disponible a:
<http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-consignes/número-5>