Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|palanca

Lletra/letra:

Col·lecció d'informes breus orientats a aprofundir en els factors impulsors de la generació de valor i al seguiment dels principals determinants de la posició competitiva de les Balears en l'entramat regional europeu.

 

Número 1: Reequilibrar el talent per millorar la productivitat

 

Número 2: Aprofitar el talent: per què cal reduir els diferencials?

 

Número 3: Companyies hoteleres i progrés circular: una finestra d’oportunitat pel sistema turístic balear

 

Número 4: La nova visió del talent després de la pandèmia: cap a l’especialització i la millora de les competències digitals

  

 

  

 

© Fundació Impulsa Balears

i|palanca és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com