Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|posicionament

Lletra/letra:

Col·lecció d’informes breus orientada al seguiment de la posició competitiva de les Balears en l'entorn regional europeu i els factors crítics que la determinen. 

 

 Número 1: Posició competitiva de les Balears 2014

 

 Número 2: Competitivitat global sostenible de les Balears

 

 Número 3: Renda per càpita i competitivitat

 

 Número 4: Posició competitiva de les Balears 2017

 

 Número 5: Competitivitat turística de les Balears 2018

 

 Número 6: Posició competitiva de les Balears 2020

  

 

  

 

© Fundació Impulsa Balears

i|posicionament és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com